Zomercursussen Latijn!

Deze zomer kan weer op verschillende plaatsen Latijn worden geleerd volgens de actieve methode. We wijzen met name op twee curssen:

ADDISCO: Scholae Aestivae Latinitatis Vivae – Addisco.nl

Drie weken in augustus 2015 in Ankeveen nabij Hilversum, met de uitstekende docenten Casper Porton en Roberto Carfagni. Keuze om één, twee of drie weken de levendige en zeer leerzame bijeenkomsten te volgen. Zie voor meer details de website van Addisco.nl.

VIVARIUM NOVUM: Scholae Aestivae Accademiae Vivarii Novi

Tot wel acht weken volledige onderdompeling aan de onvolprezen Academie Vivarium Novum in Rome. Cursisten uit alle windstreken en van alle leeftijden storten zich enthousiast op het Latijn. De cursussen beginnen vanaf 22 juni 2015 en lopen door tot in augustus. Zie voor meer details de website van de Academie.

Posted in Uncategorized

Eerstkomende activiteiten