Wijziging in data Scholae Latina: 29 april vervalt

Aangezien veel deelnemers maandag 29 april 2013 verhinderd zullen zijn, zal de Septima Schola Latina op die dag geen plaats hebben maar doorgeschoven worden naar 1 mei 2013. De week daarna zullen er, zoals gepland, geen bijeenkomsten zijn i.v.m. de meivakantie. De eerstvolgende bijeenkomst, Septima Schola Latina, zal maandag 13 mei plaatshebben.

Posted in Dies Latini

Eerstkomende activiteiten