Scholae Aestivae – Tips voor Latijnse zomerscholen

Naar aanleiding van de Latijnse dagen in maart zijn er veel vragen binnengekomen waar Latijn met de interactieve methode geleerd kan worden. Er zijn verscheidene plaatsen (steeds meer) in Europa en Amerika waar Latijn actief wordt aangeboden. Voor een niet uitputtend overzicht verwijzen wij naar onze pagina ‘Links‘.

In het bijzonder brengen we twee zomerscholen onder de aandacht, waarvan één nu ook in Nederland:

  • Scholae Aestivae in Rome, van 23 juni tot en met 16 augustus 2014, aan de Academia Vivarium Novum: naar keuze 4 of 8 weken volledig ondergedompeld worden in het Latijn aan een campus in Rome. Een onvergetelijke en uitermate leerzame ervaring voor beginners, maar ook voor leraren en andere gevorderden. Meer informatie: https://vivariumnovum.net/en/summer-school
  • Scholae Aestivae nu ook voor het eerst in Nederland, tussen 4 en 23 augustus 2014, georganiseerd door Addisco Onderwijs: 1, 2 of 3 weken onderdompeling in het Latijn, met verschillende los van elkaar staande modules van ieder een week, o.l.v. Latijn-didacticus Casper Porton en de excellente Latinist Roberto Carfagni. Met name ook interessant voor degenen die de zomercursus van het Vivarium Novum al hebben doorlopen. Meer informatie: http://www.addisco.nl/zomerschool-latijn.htm

Posted in Uncategorized

Inschrijving voor de Latijnse dagen op 20, 21, 22 en 23 maart 2014

(N.B.: Degenen die zich in de vooraanmelding hebben opgegeven, behoeven zich niet opnieuw te melden.)

ecard_Athenaeum_illustre_DONDERDAGecard_Athenaeum_illustre_VRIJDAG

ecard_Athenaeum_illustre_ZATERDAGecard_Athenaeum_illustre_ZONDAG

DIES LATINUSdonderdag 20 maart 2014
13.00-17.30 uur

Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28, Leiden
aanmelden via website van Rijksmuseum van Oudheden: www.rmo.nl/dies
meer informatie: webpagina over de Dies Latinus en op de webpagina  van het Rijksmuseum van Oudheden

SCHOLAE LATINAE voor gymnasiasten – vrijdag 21 maart 2014
9.00-21.30 uur
Cygnus Gymnasium, Vrolikstraat 8, Amsterdam
aanmelden: alleen via uitgenodigde scholen
meer informatie: webpagina Scholae Latinae

SCHOLAE LATINAE voor iedereenzaterdag 22 maart 2014,
10.00-21.30 uur

Cygnus Gymnasium, Vrolikstraat 8, Amsterdam
aanmelden via: info@athenaeumillustre.org
meer informatie: webpagina Scholae Latinae

LATINITATIS CONVENTUSzondag 23 maart 2014,
13.00-17.00 uur

Agnietenkapel, Universiteit van Amsterdam
Oudezijds Voorburgwal 229-231, Amsterdam
aanmelden via: info@athenaeumillustre.org
meer informatie: webpagina Latinitatis Conventus

Posted in Dies Latini

Bekijk de Conventus Latinitatis 2013

Middels deze afspeellijst.

Posted in Dies Latini

Latijnse dag, lessen en congres van ATHENAEUM ILLUSTRE in maart 2014

In vervolg op de vooraankondiging van de Dies Latinus in 2014 in Leiden, kunnen we inmiddels aankondigen dat ATHENAEUM ILLUSTRE in maart 2014 ook weer een aantal dagen zal organiseren in Amsterdam om belangstellenden in Nederland kennis te laten maken met het Latijn als taal.

We zullen ook deze keer talrijke eloquente gasten uit het buitenland ontvangen, onder wie wederom de Latinist Luigi Miraglia uit Rome en deze keer ook, voor het eerst, professor Wilfried Stroh uit München, vermaard om zijn Latijnse welbespraaktheid en zijn nu al klassieke boek: Latein ist tot. Es lebe Latein!

De bijeenkomsten zullen achtereenvolgens zijn:
* donderdag 20 maart 2014: de Latijnse dag (Dies Latinus) in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden
* vrijdag 21 maart 2014: Latijnse lessen in het Latijn speciaal voor gymnasiasten (Scholae Latinae gymnasiorum discipulis) aan het Cygnus Gymnasium in Amsterdam
* zaterdag 22 maart 2014: Latijnse lessen in het Latijn voor alle belangstellenden (Scholae Latinae omnibus) aan het Cygnus Gymnasium in Amsterdam
* zondag 23 maart 2014: ons tweede Latijncongres (Latinitatis Conventus) in de Agnietenkapel, UvA

U kunt de activiteiten onafhankelijk van elkaar bijwonen. De activiteiten zijn, behalve de lessen voor gymnasiumleerlingen op vrijdag 21 maart, voor iedereen toegankelijk die zich heeft aangemeld (zover er plaats is). Bezoek de afzonderlijke pagina’s voor nadere informatie en (voor)aanmelden.

Posted in Dies Latini

De conventiculis mensibus Decembri et Ianuario

Scitote vel mementote, conventiculi sodales, nos conventuros die XV istius mensis Decembris et postea iterum die XII mensis Ianuarii anno proximo futuro. Gaudete festis!

Posted in Uncategorized

Vooraankondiging: Dies Latinus op 20 maart 2014

Wij zijn zeer verheugd te kunnen vooraankondigen dat, na het grote succes van de Dies Latinus van 14 maart van dit jaar, er volgend jaar een tweede Dies Latinus zal worden gehouden in Leiden in samenwerking met het Rijksmuseum van Oudheden. Deze Dies Latinus Secundus zal plaatshebben op 20 maart 2014. Reserveer dus die datum en de dagen daarom heen alvast! Er zullen weer in het Latijn welbespraakte gasten uit het buitenland worden uitgenodigd en er zullen ook in 2014 door het ATHENAEUM ILLUSTRE een Conventus Latinitatis en nadere activiteiten worden georganiseerd op de dagen rond deze tweede Dies Latinus. Zodra er meer bekend is, zal dat ook op deze website worden gemeld.

Posted in Dies Latini

Conventus Latinus XIII Vindobonensis

Van 18 tot en met 21 september 2013 vindt het congres plaats van de internationale vereniging Academia Latinitati Fovendae in Wenen. Voorzitter is Curtius (Kurt) Smolak, hoogleraar te Wenen, en vice-voorzitter is Theodoricus Sacré, hoogleraar te Leuven. Drie dagen lezingen en discussies in het Latijn en een excursie. Aanmelden kan tot 29 juli 2013. Voor meer informatie en aanmelden klik hier.

Posted in Uncategorized

Wijziging in data Scholae Latina: 29 april vervalt

Aangezien veel deelnemers maandag 29 april 2013 verhinderd zullen zijn, zal de Septima Schola Latina op die dag geen plaats hebben maar doorgeschoven worden naar 1 mei 2013. De week daarna zullen er, zoals gepland, geen bijeenkomsten zijn i.v.m. de meivakantie. De eerstvolgende bijeenkomst, Septima Schola Latina, zal maandag 13 mei plaatshebben.

Posted in Dies Latini

Scholae Latinae – Latijnse taalvaardigheid – april-juni 2013

Lingua Latina - OrbergATHENAEUM ILLUSTRE organiseert van 8 april tot en met 25 juni 2013 een serie studiebijeenkomsten voor docenten Latijn en andere belangstellenden die actieve taalvaardigheid willen opdoen om het Latijn op een natuurlijke wijze te leren en zelf te onderwijzen. Deelnemers zullen aan de hand van de bekende leermethode “Lingua Latina per se illustrata” van Hans Ørberg zelf hun Latijn gaan activeren en onderwijstechnieken en -strategieën ontwikkelen om leerlingen Latijn, door het actieve gebruik ervan, als een taal te leren.

Zie onder Scholae Latinae voor meer informatie.

Aanmelden tot en met 4 april 2013 via info@athenaeumillustre.org .

Posted in Dies Latini

‘Zal het Gymnasium sterk genoeg zijn?’

Hoe het er nú voor staat, hoe het er voor zou móeten staan. In een helder opiniestuk pleit Bas van Bommel van het Athenaeum Illustre op de website van de Volkskrant voor een terugkeer naar humanistische waarden. Lees hier zijn opinie.

Posted in Uncategorized

Eerstkomende activiteiten