Nieuw initiatief: De Latijnse School

ATHENAEUM ILLUSTRE kondigt een bijzonder nieuw initiatief aan: de oprichting van een nieuwe school in Amsterdam, voor het eerst in Nederland, waarin de klassieke humaniora en de kunsten – weer – voorop staan. Het project is gelanceerd als: “De Latijnse School”.

Uitgangspunten van de Latijnse School: klassieke humaniora

De Latijnse School zal zijn gebaseerd op het klassiek-humanistische onderwijssysteem. De initiatiefnemers van de Latijnse School, achten de klassieke humaniora de onontbeerlijke basis om onze eigen cultuur kritisch te doorgronden: Latijn en Grieks zijn daarbij geen toevallige studieobjecten die vervangen kunnen worden door om het even ander ‘oefenmateriaal’ voor de geest. Zij zijn onze cultuurtalen waarvan de beheersing noodzakelijk is, ook voor vrije mensen van nieuwe generaties, om de kernbronnen en kunstschatten van onze cultuur onafhankelijk van meer of minder dwingende interpretaties van voorgaande generaties te kennen en, in de eigen levensomstandigheden, te duiden.

De Latijnse School onderscheidt zich van gymnasia doordat de leerlingen het Latijn en Grieks, evenals de moderne talen, als talen zullen leren, volgens de methodiek en met het doel waar ATHENAEUM ILLUSTRE zich sterk voor maakt.

Zie voor meer informatie over de Latijnse School:
https://www.facebook.com/latijnseschool


Inspiratiebron: Schola Nova:
Belangrijke inspiratiebron is Schola Nova, een school die in België sinds 1995, toen daar de klassieke humaniora in het reguliere onderwijs nagenoeg werden wegbezuinigd, haar sporen heeft verdiend.
Zie: http://scholanova.be/index_NL.html
De ervaringen van Schola Nova bevestigen dat kleinschalig onderwijs met een sterke basis in het onderricht van Latijn en Grieks door middel van de juiste onderwijsmethodes tot dusdanige resultaten leidt dat leerlingen in tien klassen een opleidingsniveau kunnen bereiken waarmee ze reguliere vwo-examens kunnen afleggen.

 

Stem op Plan #117: De Latijnse School: Het plan van ATHENAEUM ILLUSTRE en een aantal geestverwante initiatiefnemers, onder leiding van Aviva Boissevain, is bij de gemeente Amsterdam ingediend in het kader van het project “Onze Nieuwe School”. De gemeente Amsterdam zal uiteindelijk een paar projecten selecteren. De Latijnse School is plan #117.
Zie: http://onzenieuweschool.nl/plans-ideas/een-latijnse-school/vote/

De eerste selectie van de gemeente vindt plaats door een stemming op het internet. De stemming vindt alleen deze week van 17 t/m zondag 23 augustus 2015 plaats. Graag nodigen wij u uit om ook te stemmen. We kunnen alle steun gebruiken, dus: Stemt allen! Dat kan alleen deze week. Volg de instructies op de bovengenoemde webpagina om te stemmen.

Vervolgstappen en bijdragen: Het plan is een eerste aanzet en zal verder moeten worden uitgewerkt. Ook indien het plan niet wordt geselecteerd, willen we nadenken over de opzet van de school, maar dan als een zuiver particulier initiatief. Iedereen die graag wil bijdragen aan het initiatief met ideeën of daden is van harte welkom om zich aan te melden! Stuur een email aan info@athenaeumillustre.org

Posted in Uncategorized

Eerstkomende activiteiten