Dies Latinus op donderdag 16 maart 2017

Athenaeum Illustre organiseert weer in nauwe samenwerking met Addisco.nl en andere partners de Dies Latinus bij het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) in Leiden. De middag begint om 13.00 uur en eindigt om 17.00 uur.

Er worden zoals voorafgaande jaren weer workshops Latijn in het Latijn gegeven op verschillende niveaus. Deze keer zal er ook een workshop klassiek Grieks in het Grieks zijn. Alle leeftijden en niveaus zijn weer van harte welkom en worden op hun eigen niveau ingedeeld.

De inschrijving verloopt dit jaar volledig via de website van het RMO via deze website:

http://www.rmo.nl/actueel/activiteitenagenda/dies-latinus

Nota bene: Anders dan voorgaande jaren worden de Scholae Latinae en de Conventus Latinitatis niet aansluitend georganiseerd in verband met een samenvallend congres in Florence. Er wordt gekeken naar data in september 2017 om zoveel mogelijk buitenlandse gasten in de gelegenheid te stellen ook aanwezig te zijn. Meer informatie volgt te zijner tijd.

Posted in Uncategorized

Eerstkomende activiteiten