Blog Archives

Wijziging in data Scholae Latina: 29 april vervalt

Aangezien veel deelnemers maandag 29 april 2013 verhinderd zullen zijn, zal de Septima Schola Latina op die dag geen plaats hebben maar doorgeschoven worden naar 1 mei 2013. De week daarna zullen er, zoals gepland, geen bijeenkomsten zijn i.v.m. de

Posted in Dies Latini

Scholae Latinae – Latijnse taalvaardigheid – april-juni 2013

ATHENAEUM ILLUSTRE organiseert van 8 april tot en met 25 juni 2013 een serie studiebijeenkomsten voor docenten Latijn en andere belangstellenden die actieve taalvaardigheid willen opdoen om het Latijn op een natuurlijke wijze te leren en zelf te onderwijzen. Deelnemers

Posted in Dies Latini

Eerstkomende activiteiten