Latinitatis Conventus – 2015

Latinitatis Conventus

Loading Map....

28 March 2015
12:30-17:00

Agnietenkapel, UvA
Oudezijds Voorburgwal 229-231
Amsterdam

(Zie voor Nederlands hieronder.)

Poster_Athenaeum_illustreCONVENTUI_2015-v3

 

Net als de vorige jaren, zullen interessante sprekers uit binnen- en buitenland lezingen en voordrachten in het Latijn komen geven die betrekking hebben op de Latijnse taal in het heden en in het verleden. Vorig jaar konden wij genieten van een aantal fantastische sprekers met als stergast professor Stroh uit M├╝nchen. Was u er niet bij? Bekijk dan de opnames hier. (De voordracht van prof. Stroh is ondertiteld in het Latijn.)

Onze stergast dit jaar is de vermaarde emeritus hoogleraar Latijn professor Michael von Albrecht uit Heidelberg. Prof. Von Albrecht zal spreken over de Vondel-vertaling van Ovidius’ Metamorfosen. Daarnaast verheugen wij ons zeer over de komst van drie andere sprekers: professor Christian Laes (Universiteiten Antwerpen en Brussel), dr. Martin Baasten (Universiteit Leiden) en drs. Sietse Venema (Gymnasium Arnhem).

Ook dit jaar belooft de Latinitatis Conventus weer zeer inspirerend te worden: agitedum ergo, venite omnes!

Aanmelding
U kunt zich aanmelden via: info@athenaeumillustre.org

Nadere informatie
Op deze website zal nadere informatie volgen, waaronder het programma. Houd de website van ATHENAEUM ILLUSTRE dus in de gaten.
Mocht u nog andere vragen hebben, schrijft u dan aan info@athenaeumillustre.org .

Bijdragen
We willen graag alle activiteiten aan iedereen aanbieden tegen geen of een zeer geringe bijdrage. Dat zal alleen lukken als we de kosten (met name de reiskosten van onze buitenlandse gasten en de accomodaties) tevoren kunnen dekken. Gulle vrijwillige bijdragen en giften worden daarom zeer op prijs gesteld! Dit kan door overmaking op: NL51ABNA0432219129 t.n.v. Athenaeum Illustre te Amsterdam.
Bij voorbaat onze hartelijke dank!

Sponsoren
Indien u, uw bedrijf of organisatie ook zou willen sponsoren of u iemand kent die dat zou willen, dan staan wij daar graag voor open. Neemt u dan contact met ons op en dan lichten we u in over de mogelijkheden.
(info@athenaeumillustre.org of belt u met Camilo Schutte, tel: 06 13221698)

Verspreiding van deze aankondiging
Wij verzoeken u ons te helpen ruchtbaarheid te geven aan deze dagen onder uw Latijn- en Grieksminnende vrienden, collegae en relaties. Aarzelt u dus niet deze email door te sturen aan vrienden en kennissen die wellicht ook geïnteresseerd zijn!

Posted in