Dies Latinus

Dies Latinus – Latijnse dag: een middag over actieve taalbeheersing

Loading Map....

20 March 2014
12:30-17:30

Rijksmuseum van Oudheden
Rapenburg 28
Leiden

ecard_Athenaeum_illustre_DONDERDAG

Batavice:

Op donderdag 20 maart 2014, van 12.30 tot 17.30 uur, zal door ATHENAEUM ILLUSTRE in samenwerking met het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden de tweede DIES LATINUS worden gehouden.

Thema: Latijn leren en doceren als een taal: hoe doe je dat?

Docenten van Nederlandse gymnasia en van buitenlandse scholen en universiteiten zullen vertellen en vragen beantwoorden over hun ervaringen met het onderwijzen van het Latijn door middel van methodes die zijn gericht op actieve taalverwerving. In het bijzonder komt de natuurlijke leermethode Lingua Latina per se illustrata van Hans Ørberg aan bod.

Allerlei vragenstukken zullen aan de orde komen, zoals:

  • Doel van een methode gericht op actieve beheersing van het Latijn.
  • Verschil tussen het leren van Latijn en het bestuderen van Latijn.
  • Belang van het horen van het Latijn in het leerproces.
  • Belang van het leren hoe je iets zegt in het Latijn in het leerproces.
  • Verschillen in onderwijs tussen typen leerlingen bij toepassing van interactieve methoden.
  • Rol van de Latijnse grammatica bij interactieve lesmethoden.
  • Nut van actieve taalbeheersing voor begrip van tekst en taal

Na een paar korte presentaties in het Nederlands en Latijn, zullen de deelnemers zelf aan de slag gaan. Zij worden ingedeeld in groepen die voorbeeldlessen zullen volgen met de methode Ørberg: Latijnse les in het Latijn.

De middag wordt beëindigd met een plenair gedeelte, bedoeld voor vragen en discussie, onder leiding van Christoph Pieper (Universiteit Leiden), en een borrel.

Doelgroep: Leraren Latijn en aankomende leraren Latijn, studenten Latijn, algemeen geïnteresseerden in het Latijn en het onderwijs ervan.

Voertalen: Nederlands en Latijn.

De dag geldt als een nascholingsdag voor docenten van het middelbaar onderwijs. Een certificaat van aanwezigheid zal worden afgegeven.

Kosten: gratis.

Aanmelden: graag door middel van het aanmeldformulier op de Dies Latinus webpagina van het Rijksmuseum van Oudheden.

Meer informatie: zie de Dies Latinus webpagina van het Rijksmuseum van Oudheden, waar ook het programma te downloaden is.

Latine:

Iovis die XX mensis Martii, ab hora duodecima cum dimidia (12:30) usque ad horam quintam cum dimidia (17:30): Dies Latinus quo disputabitur “Quomodo lingua Latina sicut ceterae aliae linguae discenda sit”, in Musaeo Publico Antiquitatis, Lugduni Batavorum sito, inter Hebdomadem illam Rebus Classicis dicatam, celebrabitur. Huc accedunt de Montaurii methodo lectiones et scholae gymnasiorum magistris deputatae.

Posted in