Dies Latinus & Nox Graeca – 2015

Dies Latinus & Nox Graeca

Loading Map....

26 March 2015
12:30-20:30

Rijksmuseum van Oudheden
Rapenburg 28
Leiden

Poster_Ath_illustre_DIES_2015

 

Dies Latinus van 12.30 tot 17.30 uur
Nox Graeca van 19.30 tot 20.30 uur

Dit jaar drie verschillende onderdelen:

  1. Kennismaking met de actieve leermethode voor het Latijn (12.30-17.30 uur): Presentatie van de natuurlijke methode van Hans Ørberg, Lingua Latina per se illustrata: Nederlandse docenten leggen hun ervaringen uit; voorbeeldlessen Latijn in het Latijn gegeven door ervaren docenten uit het buitenland en Nederland en tot slot een afsluitende vragensessie.
  2. Nieuw dit jaar: Filosofie- en geschiedenisles in het Latijn (12.30-17.30 uur): Dit jaar voor het eerst, voor de belangstellenden die al bekend zijn met actief Latijn, zullen er voorbeeldlessen geschiedenis en filosofie worden gegeven in het Latijn door docenten van de Academia Vivarium Novum in Rome. Maak kennis met onderwijs in het Latijn.
  3. Ook nieuw dit jaar: ‘s Avonds is er voor de eerste keer een Nox Graeca (19.30-20.30 uur). Hier zal aan de hand van het nieuwe lesboek ALEXANDROS, TO HELLENIKON PAIDION, door de auteur ervan, Mario Díaz, aandacht worden besteed aan de actieve leermethode voor het Grieks. Deze introductie zal in het Grieks worden gegeven. De Dies Latinus en de Nox Graeca kunnen los van elkaar bijgewoond worden.

De dag is primair bedoeld voor docenten en studenten klassieke talen, maar ook algemeen geïnteresseerden in de Latijnse en Griekse taal zijn van harte welkom. Deelnemers krijgen een certificaat i.v.m. nascholing.

Aanmelding
U kunt zich aanmelden via: info@athenaeumillustre.org
Vermeld graag ook voor welke onderdelen u zich opgeeft.
De activiteiten staan los van elkaar, zodat u zich voor één of voor meer activiteiten kan opgeven. Ze zijn voor iedereen toegankelijk die zich heeft aangemeld (zover er plaats is).

Nadere informatie
Op deze zal nadere informatie volgen, waaronder het programma. Houd deze website van ATHENAEUM ILLUSTRE dus in de gaten.
Mocht u nog andere vragen hebben, schrijft u dan aan info@athenaeumillustre.org .

Bijdragen
We willen graag alle activiteiten aan iedereen aanbieden tegen geen of een zeer geringe bijdrage. Dat zal alleen lukken als we de kosten (met name de reiskosten van onze buitenlandse gasten en de accomodaties) tevoren kunnen dekken. Gulle vrijwillige bijdragen en giften worden daarom zeer op prijs gesteld! Dit kan door overmaking op: NL51ABNA0432219129 t.n.v. Athenaeum Illustre te Amsterdam.
Bij voorbaat onze hartelijke dank!

Sponsoren
Indien u, uw bedrijf of organisatie ook zou willen sponsoren of u iemand kent die dat zou willen, dan staan wij daar graag voor open. Neemt u dan contact met ons op en dan lichten we u in over de mogelijkheden.
(info@athenaeumillustre.org of belt u met Camilo Schutte, tel: 06 13221698)

Verspreiding van deze aankondiging
Wij verzoeken u ons te helpen ruchtbaarheid te geven aan deze dagen onder uw Latijn- en Grieksminnende vrienden, collegae en relaties. Aarzelt u dus niet een link naar onze website door te sturen aan vrienden en kennissen die wellicht ook geïnteresseerd zijn!

Posted in