Monthly Archives: March 2017

Dies Latinus op donderdag 16 maart 2017

Athenaeum Illustre organiseert weer in nauwe samenwerking met Addisco.nl en andere partners de Dies Latinus bij het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) in Leiden. De middag begint om 13.00 uur en eindigt om 17.00 uur. Er worden zoals voorafgaande jaren weer

Posted in Uncategorized

Eerstkomende activiteiten