Monthly Archives: April 2013

Wijziging in data Scholae Latina: 29 april vervalt

Aangezien veel deelnemers maandag 29 april 2013 verhinderd zullen zijn, zal de Septima Schola Latina op die dag geen plaats hebben maar doorgeschoven worden naar 1 mei 2013. De week daarna zullen er, zoals gepland, geen bijeenkomsten zijn i.v.m. de

Posted in Dies Latini

Eerstkomende activiteiten