Dies Latinus op donderdag 16 maart 2017

Athenaeum Illustre organiseert weer in nauwe samenwerking met Addisco.nl en andere partners de Dies Latinus bij het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) in Leiden. De middag begint om 13.00 uur en eindigt om 17.00 uur.

Er worden zoals voorafgaande jaren weer workshops Latijn in het Latijn gegeven op verschillende niveaus. Deze keer zal er ook een workshop klassiek Grieks in het Grieks zijn. Alle leeftijden en niveaus zijn weer van harte welkom en worden op hun eigen niveau ingedeeld.

De inschrijving verloopt dit jaar volledig via de website van het RMO via deze website:

http://www.rmo.nl/actueel/activiteitenagenda/dies-latinus

Nota bene: Anders dan voorgaande jaren worden de Scholae Latinae en de Conventus Latinitatis niet aansluitend georganiseerd in verband met een samenvallend congres in Florence. Er wordt gekeken naar data in september 2017 om zoveel mogelijk buitenlandse gasten in de gelegenheid te stellen ook aanwezig te zijn. Meer informatie volgt te zijner tijd.

Posted in Uncategorized

Bekijk de Latinitatis Conventus 2015

Eindelijk zijn de opnames van de Latinitatis Conventus 2015 beschikbaar:

Aan de video van Christiaan Laes wordt nog gewerkt. Verder zullen binnenkort ook de opnames van dit jaar, 2016, verschijnen.

Posted in Dies Latini

De Latijnse Dagen komen er weer aan, dit jaar in april

Ook in 2016 zullen er weer Latijnse Dagen plaatsvinden. Anders dan in voorgaande jaren, zullen de activiteiten dit jaar niet in maart maar in april hun beslag krijgen. Zie voor meer informaties de volgende links:

Het ATHENAEUM ILLUSTRE organiseert de Latijnse Dagen in samenwerking met Addisco Onderwijs te Hilversum, Vereniging van Classici in Nederland, het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, het Stedelijk Gymnasium te Leiden en de Accademia Vivarium Novum te Rome.

Posted in Dies Latini

Project Latijnse School geselecteerd!

Vandaag heeft de jury van de gemeentelijke projectgroep Onze Nieuwe School bekend gemaakt dat het door ATHENAEUM ILLUSTRE gesteunde project voor een Latijnse School is geselecteerd om een schoolplan uit te werken.

Er zijn nu nog maar 15 van de 124 ingediende projecten over, waarvan de Latijnse School er een is. Uiteindelijk zullen er 3 of 4 uitgekozen worden om, op basis van een binnen vijf maanden uitgewerkt plan, ook daadwerkelijk een school te gaan bouwen.

Zie ook de website: onzenieuweschool.nl .

Graag willen we iedereen die eraan heeft bijgedragen ons zo ver te krijgen van harte bedanken!

Ook willen wij iedereen die zich nog niet heeft gemeld, maar wel graag een bijdrage wil leveren, oproepen dat alsnog te doen! Wij kunnen alle steun gebruiken om deze uitgelezen kans te benutten.

Posted in Uncategorized

Nieuw initiatief: De Latijnse School

ATHENAEUM ILLUSTRE kondigt een bijzonder nieuw initiatief aan: de oprichting van een nieuwe school in Amsterdam, voor het eerst in Nederland, waarin de klassieke humaniora en de kunsten – weer – voorop staan. Het project is gelanceerd als: “De Latijnse School”.

Uitgangspunten van de Latijnse School: klassieke humaniora

De Latijnse School zal zijn gebaseerd op het klassiek-humanistische onderwijssysteem. De initiatiefnemers van de Latijnse School, achten de klassieke humaniora de onontbeerlijke basis om onze eigen cultuur kritisch te doorgronden: Latijn en Grieks zijn daarbij geen toevallige studieobjecten die vervangen kunnen worden door om het even ander ‘oefenmateriaal’ voor de geest. Zij zijn onze cultuurtalen waarvan de beheersing noodzakelijk is, ook voor vrije mensen van nieuwe generaties, om de kernbronnen en kunstschatten van onze cultuur onafhankelijk van meer of minder dwingende interpretaties van voorgaande generaties te kennen en, in de eigen levensomstandigheden, te duiden.

De Latijnse School onderscheidt zich van gymnasia doordat de leerlingen het Latijn en Grieks, evenals de moderne talen, als talen zullen leren, volgens de methodiek en met het doel waar ATHENAEUM ILLUSTRE zich sterk voor maakt.

Zie voor meer informatie over de Latijnse School:
https://www.facebook.com/latijnseschool


Inspiratiebron: Schola Nova:
Belangrijke inspiratiebron is Schola Nova, een school die in België sinds 1995, toen daar de klassieke humaniora in het reguliere onderwijs nagenoeg werden wegbezuinigd, haar sporen heeft verdiend.
Zie: http://scholanova.be/index_NL.html
De ervaringen van Schola Nova bevestigen dat kleinschalig onderwijs met een sterke basis in het onderricht van Latijn en Grieks door middel van de juiste onderwijsmethodes tot dusdanige resultaten leidt dat leerlingen in tien klassen een opleidingsniveau kunnen bereiken waarmee ze reguliere vwo-examens kunnen afleggen.

 

Stem op Plan #117: De Latijnse School: Het plan van ATHENAEUM ILLUSTRE en een aantal geestverwante initiatiefnemers, onder leiding van Aviva Boissevain, is bij de gemeente Amsterdam ingediend in het kader van het project “Onze Nieuwe School”. De gemeente Amsterdam zal uiteindelijk een paar projecten selecteren. De Latijnse School is plan #117.
Zie: http://onzenieuweschool.nl/plans-ideas/een-latijnse-school/vote/

De eerste selectie van de gemeente vindt plaats door een stemming op het internet. De stemming vindt alleen deze week van 17 t/m zondag 23 augustus 2015 plaats. Graag nodigen wij u uit om ook te stemmen. We kunnen alle steun gebruiken, dus: Stemt allen! Dat kan alleen deze week. Volg de instructies op de bovengenoemde webpagina om te stemmen.

Vervolgstappen en bijdragen: Het plan is een eerste aanzet en zal verder moeten worden uitgewerkt. Ook indien het plan niet wordt geselecteerd, willen we nadenken over de opzet van de school, maar dan als een zuiver particulier initiatief. Iedereen die graag wil bijdragen aan het initiatief met ideeën of daden is van harte welkom om zich aan te melden! Stuur een email aan info@athenaeumillustre.org

Posted in Uncategorized

Zomercursussen Latijn!

Deze zomer kan weer op verschillende plaatsen Latijn worden geleerd volgens de actieve methode. We wijzen met name op twee curssen:

ADDISCO: Scholae Aestivae Latinitatis Vivae – Addisco.nl

Drie weken in augustus 2015 in Ankeveen nabij Hilversum, met de uitstekende docenten Casper Porton en Roberto Carfagni. Keuze om één, twee of drie weken de levendige en zeer leerzame bijeenkomsten te volgen. Zie voor meer details de website van Addisco.nl.

VIVARIUM NOVUM: Scholae Aestivae Accademiae Vivarii Novi

Tot wel acht weken volledige onderdompeling aan de onvolprezen Academie Vivarium Novum in Rome. Cursisten uit alle windstreken en van alle leeftijden storten zich enthousiast op het Latijn. De cursussen beginnen vanaf 22 juni 2015 en lopen door tot in augustus. Zie voor meer details de website van de Academie.

Posted in Uncategorized

Wijziging programma Latinitatis Conventus

Tot onze grote spijt heeft prof. Michael von Albrecht wegens familieomstandigheden zijn lezing op de Conventus moeten afzeggen. Wij wensen prof. Von Albrecht en zijn familie veel sterkte in deze voor hen moeilijke tijden.

Prof. Von Albrecht heeft ons gelukkig zelf nog een vervanger  kunnen voordragen, waar we hem zeer dankbaar voor zijn: dr. Rüdiger Niehl. Wij zijn dr. Niehl zeer erkentelijk voor het feit dat hij niet geaarzeld heeft zo kort dag in te gaan op ons verzoek prof. Von Albrecht te vervangen. Dr. Niehl zal voor ons een voordracht houden over Thomas More’s Utopia: De Thomæ Mori Utopia.

Het volledige programma voor zaterdag (in pdf) kan via de volgende link worden opgehaald: Programma Conventus 2015 die 28

 

Posted in Dies Latini

Inschrijving Latijnse Dagen begonnen!

Poster_Ath_illustre_DIES_2015  Poster_Athenaeum_illustre_SCHOLAE_2015_v4 Poster_Athenaeum_illustreCONVENTUI_2015-v3

Na het succes van 2013 en 2014, zal ATHENAEUM ILLUSTRE in maart 2015 voor de derde keer zijn Latijnse dagen organiseren, dit jaar i.s.m. Addisco Onderwijs, Academia Vivarium Novum in Rome, het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden en het Cygnus Gymnasium in Amsterdam. Dit jaar zijn het drie dagen met weer verschillende activiteiten:

Dies Latinus & Nox Graeca
donderdag 26 maart 2015 van 12.30 tot 17.30 uur (Dies Latinus) en
van 19.30 tot 20.30 uur (Nox Graeca)
Rijksmuseum van Oudheden te Leiden
– Kennismaking met actief Latijn en dit jaar ook Grieks. Dit jaar met speciaal programma voor degenen die al met actief Latijn bekend zijn.
– Voor alle belangstellenden toegankelijk. Klik hier voor meer informatie en aanmelding.

Scholae Latinae
vrijdag 27 maart 2015
Cygnus Gymnasium te Amsterdam
– Latijnse les in het Latijn voor gymnasiasten. Alleen op basis van uitnodiging. Klik hier voor meer informatie

Latinitatis Conventus
zaterdag 28 maart 2015 van 12.30 tot 17.00 uur
Agnietenkapel, Universiteit van Amsterdam
– Academische voordrachten en debat in het Latijn. Onze stergast dit jaar is de vermaarde emeritus hoogleraar Latijn professor Michael von Albrecht uit Heidelberg. Daarnaast verheugen wij ons zeer over de komst van drie andere sprekers: professor Christian Laes, dr. Martin Baasten en drs. Sietse Venema.
– Voor alle belangstellenden toegankelijk. Klik hier voor meer informatie en aanmelding.

Posted in Dies Latini

Bekijk de conventus Latinitatis 2014

Nota bene: Haec pellicula Latine subtitulata est.

Let op: Deze video is in het Latijn ondertiteld.

Posted in Dies Latini

Vooraankondiging Latijnse dagen 26, 27 en 28 maart 2015

In maart 2015 zullen voor de derde keer de Latijnse dagen worden gehouden door ATHENAEUM ILLUSTRE. Reserveer nu alvast de dagen!

  • donderdag 26 maart, 13.00-17.30 uur: Dies Latinus in het Rijksmuseum van Oudheden, Leiden
  • vrijdag 27 maart, 10.00-17.00 uur: Scholae Latinae in het Cygnus Gymnasium, Amsterdam
  • zaterdag 28 maart, 13.00-17.00 uur: Latinitatis Conventus in de Agnietenkapel, UvA, Amsterdam

Op de Dies Latinus zullen ervaren docenten uit binnen- en buitenland u laten kennismaken met het actieve Latijn als didactisch middel. Tijdens de Scholae Latinae zullen gymnasiasten in het Latijn worden onderwezen. Op de Latinitatis Conventus zullen sprekers in het Latijn academische voordrachten houden. Wij verheugen ons deze keer op de aanwezigheid van professor Michael von Albrecht, een van de grootste hedendaagse kenners en sprekers in het Latijn.

In samenwerking met o.a. Addisco.nl , het Rijksmuseum van Oudheden, het Cygnus Gymnasium en Vivarium Novum te Rome.

Meer informatie volgt op deze website. Indien u zich alvast wilt aanmelden kan dat via info@athenaeumillustre.org

Posted in Dies Latini

Eerstkomende activiteiten